Salarisverwerking

Marjo van der Dussen salarisverwerking

 

Als u personeel in dienst heeft dan bent u inhoudsplichtig voor de loonheffing. U moet een loonadministratie bijhouden die aan bepaalde voorwaarde moet voldoen.

Scontro Boekhoudburo & Belastingadvies verzorgt de loonadministratie en de daarbij horende aangifte aan de belastingdienst en/of pensioenfondsen

Arbeidscontracten
Maandelijkse loonstroken
Jaaropgave
Wettelijk verplichte documenten voor de loonadministratie
Aangifte loonheffing
Pensioenaangifte

Kijk bij tarieven, bedrijven of neem contact op voor meer informatie Wij werken met de software van Wolters Kluwer, Nextens, Loon Salarissoftware.